ManageEngine

הפתרון האולטימטיבי לניטור וניהול השינויים ברשת!

ManageEngine הינו פתרון המפשט את ניהול מערכות המידע בעזרת פתרונות תוכנה נוחים לשימוש ולמגוון תחומים כגון – Active Directory , File Server , exchange וכו'.
כמו כן, הפתרונות של ManageEngine גם מסייעים לארגון לעמוד בחלק מתקנות הקשורות בהגנת הפרטיות, מכיוון שמאפשרים ניטור ובקרה וקבלת התראות על מידע רגיש בתוך הארגון, על מגוון מיקומיו.

דוגמאות ליכולות הפתרונות של ManageEngine:

  • המערכת מאפשרת בקרת שינויים באמצעות ADAudit Plus
  • הפתרון מתבסס על ה-Active Directory, ומאפשר ביקורת על החשבונות בחברה. הוא עוזר בדיווח מקיף על תקריות של Active Directory ומתריע על כל שינוי שנעשה.
  • ניטור ודיווח על כל המשאבים הקריטים ברשת כמו ה-Domain Controllers יחד עם כל המידע בנוגע לאובייקטים של ה-AD (משתמשים, קבוצות, GPO, מחשב, OU, DNS, סכימת AD ושינויי קונפיגרציה) בעזרת ממשק דוחות והתראות באימייל עבור 150+ אירועים.
  • ניטור ובקרה אחר יצירת קבצים ועריכתם הכולל ניתוח מדויק של שינויים באבטחה והגדרות נגישות של הקובץ תוך שמירה על תצורתם בתיקיות ובשיתוף. מאפשר מעקב מלא על פי יוזר, וסטטוס על היכן נמצא איזה קובץ.

למידע נוסף אודות הפתרון: manageengine.com/products

    לקבלת פרטים נוספים על המוצר השאירו את פרטיכם

    שינוי גודל גופנים
    ניגודיות