IBM QRadar

הפתרון המעצים את מערך האבטחה הארגוני באמצעות איתור וזיהוי אירועים חריגים, חשיפת איומים מתקדמים וצמצום אירועי False Positive בזמן אמת!

IBM QRadar הינה פלטפורמה לניהול וניתוח מידע ואירועים המתרחשים ברשת הארגונית, אשר משלבת יכולות ניתוח אנליטי וקליטת זרמי נתונים ממאות מקורות שונים בזמן אמת.
המערכת מאפשרת לארגונים לנהל מערך של פעולות מנע פרואקטיביות בכדי להגן על הארגון מפני התקפות ואיומי אבטחה מתוחכמים.
המערכת מסוגלת להתמודד עם מכלול מקיף של איומי האבטחה (כגון: ניסיונות חדירה, דליפת נתונים רגישים, הונאות כרטיסי אשראי, הגנה על קניין רוחני וכו') ללא צורך בניהול מספר מוצרים שונים.

באמצעות יכולות ניתוח מתקדמות, המערכת ממיינת באופן אוטומטי את מאות אלפי ומליוני האירועים המתרחשים בכל יום בכדי לזהות פעילויות חריגות וזדוניות, לזהות אירועים הקשורים זה לזה ולאגד אותם לקבוצות, לייצור התראות בעלות עדיפות גבוהה לאיומים קריטיים וכדומה.

QRadar SIEM זמין הן בגרסה המותקנת באתר הלקוח – והן בסביבת ענן.

מאפיינים עיקריים:

 • איתור וזיהוי הונאות, איומים ותקיפות מתקדמות
 • ביצוע נורמליזציה (Parsing) לאירועים שונים וקורלציה בין תהליכים
 • מעקב וקישור אירועים ואיומים משמעותיים לאירוע יחיד
 • אכיפת מדיניות לשמירה על פרטיות המידע הארגוני
 • שיתוף פעולה והתממשקות עם מוצרים צד-שלישי למניעת איומים וניהול פרואקטיבי

יכולות עיקריות שהמערכת מאפשרת:

 • ניראות מקיפה: ליהנות מתובנות מרוכזות של לוגים, זרימת נתונים ואירועים במערכות פנים ארגוניות, בסביבות SaaS ו- IaaS.
 • מניעת הצורך בניתוח אירועי אבטחה באופן ידני: לראות תמונה מרוכזת, במקום אחד, של כל האירועים הקשורים באיום מסויים – תוך הימנעות מהצורך במעקב ידני אחר תהליכים, ומתן אפשרות לאנליסטים להתמקד בתחקור האירוע ובתגובה הנדרשת.
 • זיהוי בזמן אמת של איומים: למנף כלים אנליטיים הזמינים מיד עם ההתקנה הראשונה, ויודעים לנתח באופן אוטומטי לוגים ונתוני זרימת תקשורת ברשת – על מנת לזהות איומים ולהציג התראות וסדרי עדיפויות לטיפול ככל שהמתקפה מתקדמת, ולכל אורך שרשרת הטיפול בה.
 • תמיכה במערכות מודיעין אבטחה STIX/TAXII.
 • ניהול נוח של משימות ציות לרגולציה: לעמוד בכללים המוגדרים של מדיניות פנים ארגונית ובהוראות הרגולציה החיצונית, באמצעות מינוף ושימוש בדו"חות ובמסמכי תבנית מוכנים מראש, הכלולים במערכת.
 • שילוב מובנה מראש של 450 פתרונות ייעודיים.
 • בסיס נתונים ניתן להרחבה גמישה, בעל יכולות כיוונון עצמי וניהול עצמי.

לקבלת פרטים נוספים על המוצר השאירו את פרטיכם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות